Latest News

Wednesday, November 1, 2017

Bgn 6-Yesus,Sukacita,Kepemimpinan,Kesepian,Kasih,Kesetiaan,Nasihat,Mujizat,Motivasi,Ketaatan,Pertentangan,Penguasaan


YESUS
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.
Matius 1:21
Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.
Lukas 2:11
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kataNya: “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.”
Yohanes 8:12
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Yohanes 10:11
Jawab Yesus: “Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.”
Yohanes 11:25
Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang-pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.”
Yohanes 14:6
Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.
1 Timotius 2:5
Pikiran-Nya lebih tajam dari pikiranmu. Ingatan-Nya lebih panjang dari ingatanmu. Pundak-Nya lebih besar dari pundakmu.

SUKACITA
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupn; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.
Mazmur 16:11
Tetapi aku bersorak sorak karena TUHAN, aku girang karena keselamatan dari pada-Nya.
Mazmur 35:9
Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak sorai, ya TUHAN, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu; karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah.
Mazmur 89:16,17
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu.
Kisah Para Rasul 2:28
Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Roma 14:17
Kebahagiaan adalah saat engkau menyukai dirimu sendiri.

KEPEMIMPINAN
TUHAN menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya.
Mazmur 37:23
Sebab TUHAN Allah adalah matahari dan perisai; kasih dan kemuliaan Ia berikan; Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.
Mazmur 84:12
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.
Matius 7:2
Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah.
Roma 8:14
Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada  orang-orang yang dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
2 Timotius 2:2
Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah Kitab Suci berkata: “Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik”, dan lagi “seorang pekerja patut mendapat upahnya.” Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegor di depan semu orang agar yang lain itupun takut.
1 Timotius 5:17-20
Kemauan untuk mengikuti adalah syarat pertama untuk kepemimpinan.

KESEPIAN
Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan Aku akan melindungi engkau, ke manapun engkau pergi, dan Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang Kujanjikan kepadamu.
Kejadian 28:15
Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.
Ulangan 31:8
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur Aku.
Mazmur 23:4
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun TUHAN menyambut aku.
Mazmur 27:10
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Yohanes 14:18
Karena Allah telah berfirman: “Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.”
Ibrani 13:5b
Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.
1 Petrus 5:7
Kesepian bukanlah hilangnya perasaan, tetapi hilangnya arah.

KASIH
Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina.
Kidung Agung 8:7
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridKu, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Yohanes 13:34,35
Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi Aku dan percaya, bahwa Aku datang dari Allah.
Yohanes 16:27
Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi.
1 Yohanes 3:11
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Ny sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
1 Yohanes 4:7,10
Apa yang engkau hargai akan membuat engkau tertarik, apa yang tidak engkau hargai akan dijauhkan darimu.


KESETIAAN
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ulangan 31:6
Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.
Mazmur 112:5
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahMu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh.
Mazmur 119:2,4
Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau.
Amsal 2:11
Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang saudara.
Amsal 18:24
Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah.
Amsal 27:6
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; lakukanlah apa yang baik bagi semua orang!
Roma 12:17
Berikan apa yang tidak dapat dia temukan ditempat manapun dan dia pasti akan kembali.
BERBOHONG
Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada TUHAN.
Mazmur 31:7
Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata.
Amsal 12:19
Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepada difitnahkan segala yang jahat.
Matius 5:11
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota.
Efesus 4:25
Sebab kita mengenal Dia yang berkata: “Pembalasan adalah hak-ku. Akulah yang akan menutut pembalasan”. Dan lagi: “Tuhan akan menghakimi umat-Nya.”
Ibrani 10:30
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka dapat mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang; inilah kematian yang kedua.
Wahyu 21:8
Orang yang bersedia berbohong untukmu akhirnya akan berbohong kepadamu. Orang yang berdosa bersamamu akhirnya akan berdosa terhadapmu.


NASEHAT/PENGAJARAN
Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus.
Efesus 4:11,12
Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitkan perkataan kebenaran itu.
2 Timotius 2:15
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.
2 Timotius 1:5,6
Dan Yosua bin Nuh penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
Ulangan 34:9
Seseorang telah mendengar apa yang belum kamu dengar; seseorang telah melihat apa yang belum kamu lihat; seseorang telah mengetahui apa yang belum kamu ketahui. Keberhasilanmu tergantung pada keinginanmu untuk diajar oleh mereka.

MUJIZAT
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukaka bagimu.
Matius 7:7
Yaitu tentang Yesus dari Nazareth: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia.
Kisah Para Rasul 10:38
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Markus 11:23,24
Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya, Engkau-lah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu!
Yeremi 32:17
Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepada-Nya. Dan ketika ia telah berada di dekat-Nya, Yesus bertanya kepadanya: “Apa yang kauhendaki supaya Aku perbuat bagimu?” Jawab orang itu: “Tuhan, supaya aku dapat melihat!” Lalu Yesus kepadanya: “Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau!” Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.
Lukas 18:40-43
Engkau tidak pernah jauh dari mujizat seperti saat pertama kali muncul.


MOTIVASI
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ulangan 31:6
Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi.
Yosua 1:9
Jawabnya: “Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita dari pada yang menyertai mereka.”
2 Raja-raja 6:16
Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan nama-Mulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami.
Mazmur 44:6
Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu TUHAN, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku; Allahu akan mendengarkan aku! Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula, sekalipun aku duduk dalam gelap, TUHAN akan menjadi terangku.
Mikha 7:7,8b
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Filipi 4:13
Ketidakpuasan adalah petujuk perlunya perubahan. Ketidaksabaran terhadap masa kini menciptakan sebuah masa depan.


KETAATAN
Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi.
Keluaran 19:5
Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan melakukan segala yang Kufirmankan, maka Aku akan memusuhi musuhmu, dan melawan lawanmu. Sebab malaikat-Ku akan berjalan di depanmu.
Keluaran 23:22,23a
Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu.
Yesaya 1:19
Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara TUHAN, Allah kita.
Yeremia 42:6a
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karna haruslah demikian.
Efesus 6:1
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar.
Roma 5:19
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
2 Korintus 10:5
Tuhan tidak akan pernah memberi melebihi ketaatanmu yang terakhir.


PERTENTANGAN
Berdiam dirilah di hadapan TUHAN dan nantikanlah Dia; jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya.
Mazmur 37:7
Dalam kesesakan aku berseru kepada TUHAN dan Ia menjawab aku: “Ya TUHAN, lepaskanlah aku dari pada bibir dusta, dari pada lidah penipu.”
Mazmur 120:1,2
Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba TUHAN dan kebenaran yang mereka terima dari pada-Ku, demikianlah firman TUHAN.
Yesaya 54:17
Sebab Ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas TUHAN.
Yesaya 59:19b
Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik?
1 Petrus 3:13
Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya, sebab Ia yang memelihara kamu.
1 Petrus 5:7
Pertentangan merupakan bukti kemmajuan. Setan selalu menyerang orang berikutnya untuk sebuah kenaikan jabatan.


PENGUASAAN
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!
Roma 12:21
Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa.
1 Yohanes 2:13b,14a
Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada didalam dunia.
1 Yohanes 4:4
Barangsiapa menang, dia akan Kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah.
Wahyu 2:7b
Barangsiapa menang, ia akan Kududukan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya
Wahyu 3:21
Barangsiapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anak-Ku.
Wahyu 21:7
Apa yang gagal kamu kuasai dalam hidupmu akhirnya akan menguasaimu.


No comments:

Post a Comment

Tags