Latest News

Wednesday, November 1, 2017

Bgn 3-Keinginan,Kerajinan,Keputusasaan,Disiplin,Kebijaksanaan,Antusiasme,Etika,Keunggulan,Pengharapan,Iman,Keluarga


KEINGINAN
Dan bergembiralah krena TUHAN; maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Mazmur 37:4
Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhkupun tidak tersembunyi bagi-Mu.
Mazmur 38:10
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi.
Mazmur 73:25b
Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati.
Amsal 13:19a
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Mtius 21:22
Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kmu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal iyi akan diberikan kepadamu.
Markus 11:24
Oleh karena itu Au berkata kepadamu: Mintalah maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Lukas 11:9
Bukti dari keinginan adalah pengejaran. Engkau tidak akan pernah memiliki sesuatu yang tidak ingin engkau cari. Keinginan bukanlah sesuatu yang engkau mau melainkan sesuatu yang sangat engkau butuhkan dalam hidup.


KERAJINAN
Tangan yang lamban membut miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi; siapa tidur pada waktu panen membuat malu.
Amsal 10:4,5
Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.
Amsal 12:24a,27b
Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan.
Amsal 13:4
Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina.
Amsal 22:29
Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjkan, kerjkanlah itu sekuat tenaga.
Pengkhotbah 9:10a
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Filipi 4:13
Kerajinan adalah perhatian penuh pada tugas yang diberikan. Hal ini berlangsung terus hingga tugas selesai.


KEPUTUSASAAN
Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuakan dan teguhkanlh hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke manapun engkau pergi.
Yosua 1:9
TUHAN adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? TUHAN adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah engepuh aku, tidak takut hatiku; sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itupun aku tetap percaya.
Mazmur 27:1-3
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunug; dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Mazmur 121:1,2
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Roma 8:28,31
Esok akan lebih banyak kesukaan daripada kemarin.


DISIPLIN
Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku! Kiranya RohMu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata!
Mazmur 143:10
Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya; tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya.
Amsal 13:24
Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya.
Amsal 19:18
Didiklah orang muda menurut jalanyang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari padanya.
Amsal 22:6,15
Hajarlah aku, ya TUHAN, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kaubinasakan!
Yeremia 10:24
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihiNya, dan Ia menyesal orang yang diakuiNya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
Ibrani 12:6-8
==================================================================Para juara mau melakukan hal-hal yang mereka benci, untuk menciptakan sesuatu yang mereka sukai.

KEBIJAKSANAAN
Maka berikanlah kepada hamba Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?
1 Raja-raja 3 : 9
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah TAURAT TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Mazmur 1 : 1-3
Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya.
Mazmur 112 : 5.
Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti. Supaya aku tahu peringatan-peringatanMu. Bila tersingkap, firman-firmanMu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.
Mazmur 119 : 125, 130.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah DIA dalam segala lakumu, maka IA akan meluruskan jalanmu.
Amsal 3 : 5,6.
Jangan pernah membicarakan masalah dengan orang yang tidak dapat menyelesaikannya. Diam tidak mungkin ssalah dikutip.


ANTUSIASME
Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa: “TUHAN itu Raja!”
1 Tawarikh 16:31
Aku yang meratap telah Kauubah menjadi orang yang menari-nari.
Mazmur 30:12a
Hai segala bangs, bertepuktanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai!
Mazmur 47:2
Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya TUHAN, mereka hidup dalam cahaya wajahMu.
Mazmur 89:16
Hati yang gembira membuat muka berseri-seri.
Amsal 15:13a
Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai.
Yesaya 55:12a
Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Efesus 5:19
Suasana yang engkau ciptakan menentukan hasil karyamu.


ETIKA
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Keluaran 20:16
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang brdosa, dan yang tida duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Mazmur 1:1,2
Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau.
Mazmur 26:1
Orang benar yang bersih kelakuannya – berbahagialah keturunannya.
Amsal 20:7
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; lakukanlah apa yang baik bagi semua orang!
Roma 12:17
Siapa dirimu nampak dari apa yang engkau lakukan. Apa yang engkau lakukan menunjukkan apa yang sungguh-sungguh engkau percaya.

KEUNGGULAN
Meskipun begitu orang yang besar tetap pada jalannya, dan orang yang beresih tangannya bertambah-tambah kuat.
Ayub 17:9
Orang benar aan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon.
Mazmur 92:13
Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada peerak dan emas.
Amsal 22:31
Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapo mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.
Daniel 6:5
Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu,- dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami – demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalamm pelayanan kasih ini.
2 Korintus 8:7
Engkau hanya akan memiliki kesuksesan sesuatu yang benar-benar berarti, itulah yang disebut obsesi.


PENGHARAPAN
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engka gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab au bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku!
Mazmur 42:12
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari padaNyalah harapanku.
Mazmur 62:6
Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.
Amsal 23:18
Jawab Yesus: “Katamu:jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya!”
Markus 9:23

Aku berkata kepadamu: sesungguhnya barangsiapa berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka jal itu akan terjadi baginya. Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu aan diberikan kepadamu.
Markus 11:23,24
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Ibrani 11:6
Suasana kehidupanmu akan berubah setap kali engkau memutuskan untuk menggunakan imanmu.


PENGHARAPAN
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku!
Mazmur 42:12
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah harapanku.
Mazmur 62:6
Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.
Amsal 23:18
Jawab Yesus:”Katamu:jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya!”
Markus 9:23
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, mak hal itu akan diberikan kepadamu.
Markus 11:23,24
Ttapi tanpa iman tida mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi uph kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Ibrani 11:6
Suasana kehidupanmu akan berubah setiap kali engkau memutuskan untuk menggunakan imanmu.


IMAN
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Matius 21:22
Jawab Yesus: “Katamu: jika Engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya!”
Markus 9:23
Jawab Tuhan: “Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesa biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini: Terbantunlah engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.”
Lukas 17:6
Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahw kamu telah menerimanya, maka hal  itu akan diberikan kepadamu.
Markus 11:24
Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan
Roma 4:20,21
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Efesus 6:16
Ketika engkau menginginkan sesuatu yang belum pernah engkau miliki, engkau harus melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan.

KELUARGA
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.
Amsal 22:6
Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak; yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia.
Amsal 23:24
Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan.
Amsal 24:3
Semua anakmu akan menjadi murid TUHAN, dan besarlah kesejahteraan mereka.
Yesaya 54:13
Jawab mereka: “Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.”
Kisah Para Rasul 16:31
Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah merea di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Efesus 6:4
Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman.
1 Timotius 5:8
Engkau adalah benih yang menentukan panen di sekelilingmu.

No comments:

Post a Comment

Tags